Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, WSPÓŁPRACA W OBSZARZE KULTURY - SAMORZĄDY, PUBLICZNE INSTYTUCJE KULTURY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 2013